Smokey Point Cowboys 12/13/2020
12/13/2020
Match Results (time) - Elder Statesman

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Shaky JimES321.8661.865.000.0066.86155.850.000.0055.85158.515.000.0063.51174.535.000.0079.53151.115.000.0056.111