Smokey Point Cowboys 12/13/2020
12/13/2020
Match Results (time) - Lady Fortyniner

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Christmas CarolLF464.0293.115.000.0098.11182.0310.000.0092.03178.6310.000.0088.63171.8515.000.0086.85183.4015.000.0098.401