Smokey Point Cowboys 3/8/2020
3/8/2020
Match Results (by time) - Lady Fortyniner

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Christmas CarolLF431.1489.900.000.0089.90170.655.000.0075.65183.0625.000.00108.06169.760.000.0069.76182.775.000.0087.771