Smokey Point Cowboys 11/08/2020
11/7/2020
Match Results (time) - Elder Statesman

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Shaky JimES284.4349.4510.000.0059.45160.1010.000.0070.10155.620.000.0055.62155.380.000.0055.38133.8810.000.0043.881