Smokey Point Cowboys 10/11/2020
10/10/2020
Match Results (time) - Cowgirl

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5Stage 6
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Little Lady DocCO423.1742.315.000.0047.31184.900.005.0079.90140.465.000.0045.46165.315.000.0070.31172.2810.000.0082.28197.910.000.0097.911