Smokey Point Cowboys 10/11/2020
10/10/2020
Match Results (time) - Overall

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5Stage 6
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1RP DodgeOV182.1723.760.000.0023.76131.740.000.0031.74123.200.000.0023.20131.570.000.0031.57130.360.000.0030.36141.540.000.0041.541