Smokey Point Cowboys 8/8/2021
8/8/2021
Match Results (time) - Forty-Niner

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Nasty DanFO297.8145.690.000.0045.69162.015.000.0067.01174.250.000.0074.25139.7025.000.0064.70146.160.000.0046.161