Smokey Point Cowboys 8/8/2021
8/8/2021
Match Results (time) - Senior Gunfighter

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Touch And GoSG287.8071.085.000.0076.08153.130.000.0053.13164.260.000.0064.26148.340.000.0048.34145.990.000.0045.991