Smokey Point Desperados Dec 12, 2021
12/12/2021
Match Results (by Class) - Duelist


MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Samuel B CarpenterDU189.6133.640.000.0033.64135.7510.000.0045.75130.680.000.0030.68131.625.000.0036.62137.925.000.0042.921
2RingoDU441.6669.740.000.0069.74289.0215.000.00104.02277.4310.000.0087.43275.375.000.0080.37290.1010.000.00100.102