Smokey Point Desperados Dec 12, 2021
12/12/2021
Match Results (time) - Wrangler

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1NobodyWR130.0323.920.000.0023.92124.630.000.0024.63121.420.000.0021.42127.310.000.0027.31127.755.000.0032.751