Smokey Point Cowboys 7/11/2021
7/11/2021
Match Results (time) - Senior Duelist

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Appy DanSD201.0431.2510.000.0041.25132.510.000.0032.51159.825.000.0064.82130.930.000.0030.93131.530.000.0031.531
2Grinning GarrettSD257.4646.840.000.0046.84244.870.000.0044.87284.710.005.0079.71249.770.000.0049.77236.270.000.0036.272
3Touch And GoSD289.0050.900.000.0050.90350.785.000.0055.78386.650.005.0081.65347.465.000.0052.46348.210.000.0048.213