Smokey Point Cowboys 7/11/2021
7/11/2021
Match Results (time) - Senior Gunfighter

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Cedar County SheriffSG217.4840.750.000.0040.75131.695.000.0036.69164.710.005.0059.71135.7610.000.0045.76134.570.000.0034.571