Smokey Point Cowboys 6/13/2021
6/13/2021
Match Results (time) - Forty-Niner

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Shane Not SeanFO264.7059.735.000.0064.73256.670.000.0056.67245.630.000.0045.63148.010.000.0048.01149.660.000.0049.662
2Nasty DanFO267.0157.980.000.0057.98148.465.000.0053.46136.8010.000.0046.80248.4415.000.0063.44240.335.000.0045.331