Smokey Point Cowboys 6/13/2021
6/13/2021
Match Results (time) - Senior Duelist

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Wiley BobSD183.0642.1310.000.0052.13130.580.000.0030.58131.140.000.0031.14132.940.000.0032.94131.275.000.0036.271