Smokey Point Cowboys 03/14/2021
3/14/2021
Match Results (time) - Forty-Niner

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Ryder WestFO188.2932.445.000.0037.44137.205.000.0042.20237.910.000.0037.91133.425.000.0038.42127.325.000.0032.321
2Blackjack KetchumFO220.5143.640.000.0043.64240.750.000.0040.75141.660.000.0041.66241.770.000.0041.77252.690.000.0052.693
3Shane Not SeanFO375.6467.4535.000.00102.45366.185.000.0071.18376.245.000.0081.24363.535.000.0068.53352.240.000.0052.242