Smokey Point Cowboys 5/09/2021
5/9/2021
Match Results (time) - Cattle Baron

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Joe CannuckCB145.4426.080.000.0026.08126.540.000.0026.54126.235.000.0031.23127.550.000.0027.55134.040.000.0034.041
2Black Iron BillCB764.46137.7710.000.00147.772118.0115.000.00133.012103.2025.000.00128.202180.1945.000.00225.192115.2915.000.00130.292