Smokey Point Cowboys 5/09/2021
5/9/2021
Match Results (time) - Lady Fortyniner

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Christmas CarolLF388.6990.880.000.0090.88176.940.000.0076.94164.670.000.0064.67191.130.000.0091.13165.070.000.0065.071