Smokey Point Desperados Nov 14, 2021
11/14/2021
Match Results (by Class) - Duelist


MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Buzz DriverDU210.6435.975.000.0040.97137.230.000.0037.23144.030.000.0044.03142.140.000.0042.14146.270.000.0046.271