Smokey Point Desperados Nov 14, 2021
11/14/2021
Match Results (time) - Cowboy

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1CriscoCO122.8425.330.000.0025.33124.760.000.0024.76125.710.000.0025.71125.030.000.0025.03322.010.000.0022.011
2Mudflat MikeCO136.9525.860.000.0025.86225.705.000.0030.70326.465.000.0031.46225.020.000.0025.02223.910.000.0023.913
3T Bone ShortyCO137.7825.175.000.0030.17325.390.000.0025.39228.7210.000.0038.72421.020.000.0021.02122.480.000.0022.482
4Flatlander SteveCO182.0736.880.000.0036.88433.755.000.0038.75435.730.000.0035.73336.280.000.0036.28429.435.000.0034.434
5Robbie McBanksCO344.5069.7110.000.0079.71566.750.000.0066.75562.225.000.0067.22552.9210.000.0062.92562.905.000.0067.905