Smokey Point Desperados Nov 14, 2021
11/14/2021
Match Results (time) - Cowgirl

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Maud MaryCO352.7675.1315.000.0090.13161.2930.000.0091.29162.130.000.0062.13156.5910.000.0066.59142.620.000.0042.621