Smokey Point Desperados 10/10/2021
10/10/2021
Match Results (by Class) - Cowboy


MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Mudflat MikeCO150.6823.320.000.0023.32124.560.000.0024.56229.780.000.0029.78133.860.000.0033.86239.160.000.0039.163


Unclassified

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1CriscoCO142.2923.945.000.0028.94323.550.000.0023.55133.490.000.0033.49232.470.000.0032.47123.840.000.0023.841
2Flatlander SteveCO194.9527.460.000.0027.46232.215.000.0037.21344.7210.000.0054.72341.740.000.0041.74333.820.000.0033.822