Smokey Point Desperados 10/10/2021
10/10/2021
Match Results (time) - Cowgirl

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Ricochet RobbieCO229.2039.410.000.0039.41137.760.000.0037.76145.505.000.0050.50151.230.000.0051.23150.300.000.0050.302
2Little Lady DocCO248.6440.250.000.0040.25248.240.000.0048.24246.405.000.0051.40253.715.000.0058.71240.0410.000.0050.041