Smokey Point Cowboys Apr 10, 2022
4/10/2022
Match Results (time) - Forty-Niner

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Jimmy SlickFO179.5741.945.000.0046.94134.760.000.0034.76136.6710.000.0046.67126.560.000.0026.56124.640.000.0024.641