Smokey Point Desperados
8/14/2022
Match Results (time) - Cattle Baron

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1RP DodgeCB133.8728.620.000.0028.62129.800.000.0029.80124.440.000.0024.44122.650.000.0022.65128.360.000.0028.361
2Joe CanuckCB180.1738.650.000.0038.65239.070.000.0039.07233.225.000.0038.22231.680.000.0031.68232.550.000.0032.552
3RowdyCB207.9334.395.000.0039.39343.940.000.0043.94345.235.000.0050.23433.080.000.0033.08336.295.000.0041.293
4Buzz DriverCB243.1245.720.000.0045.72446.280.000.0046.28463.450.000.0063.45537.340.000.0037.34545.335.000.0050.334
5Dusty GunnerCB248.4456.090.000.0056.09559.740.000.0059.74641.055.000.0046.05334.960.000.0034.96451.600.000.0051.605
6Randy RonCB287.5356.455.000.0061.45651.590.000.0051.59566.160.000.0066.16647.080.000.0047.08661.250.000.0061.256