Smokey Point Desperados
8/14/2022
Match Results (time) - Lady Senior

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Christmas CarolLS434.8471.6310.000.0081.631114.6715.000.00129.67179.140.000.0079.14173.510.000.0073.51170.890.000.0070.891