Smokey Point Desperados
8/14/2022
Match Results (time) - Silver Senior

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1GD RattlerSS129.8524.600.000.0024.60126.250.000.0026.25124.860.000.0024.86122.010.000.0022.01127.135.000.0032.131