Smokey Point Desperados January 9, 2022
1/9/2022
Match Results (time) - Cowgirl

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Maud MaryCO298.1563.590.000.0063.59149.7110.000.0059.71152.8710.000.0062.87151.310.000.0051.31145.6715.000.0060.671