Smokey Point Desperados January 9, 2022
1/9/2022
Match Results (time) - Duelist

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Buzz DriverDU221.9557.780.000.0057.78134.185.000.0039.18135.7910.000.0045.79135.035.000.0040.03139.170.000.0039.171