Smokey Point Desperados
6/12/2022
Match Results (by Class) - Cattle Baron


MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Joe CanuckCB122.0236.140.000.0036.14120.330.000.0020.33128.780.005.0023.78121.770.000.0021.77120.000.000.0020.001
2RowdyCB202.3658.410.000.0058.41230.040.000.0030.04250.300.000.0050.30236.340.000.0036.34227.270.000.0027.272


Unclassified

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Dusty GunnerCB240.7268.470.000.0068.47339.980.000.0039.98351.700.000.0051.70348.480.000.0048.48332.090.000.0032.093