Smokey Point Desperados
6/12/2022
Match Results (by Class) - Cowboy


MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Mudflat MikeCO150.9652.420.000.0052.42226.170.000.0026.17131.720.005.0026.72124.910.000.0024.91120.740.000.0020.741
2Flatlander SteveCO160.9543.940.000.0043.94128.120.000.0028.12238.740.005.0033.74227.530.000.0027.53227.620.000.0027.622