Smokey Point Desperados
6/12/2022
Match Results (by Class) - Wrangler


MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Johnson, JamesWR601.28177.660.000.00177.662108.7010.000.00118.702118.930.000.00118.932108.720.000.00108.72277.270.000.0077.272


Unclassified

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1NobodyWR138.0937.690.000.0037.69124.730.000.0024.73130.620.005.0025.62128.340.000.0028.34121.710.000.0021.711