Smokey Point Desperados
6/12/2022
Match Results (time) - Classic Cowboy

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Deacon Jack HammerCC420.11109.7710.000.00119.77159.480.000.0059.481101.370.005.0096.37171.010.000.0071.01163.4810.000.0073.481