Smokey Point Desperados
6/12/2022
Match Results (time) - Forty-Niner

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Nasty DanFO218.2157.580.000.0057.58131.970.000.0031.97149.2515.000.0064.25231.690.000.0031.69132.720.000.0032.721
2Shawnee BobFO232.2172.820.000.0072.82237.920.000.0037.92247.040.005.0042.04142.530.000.0042.53236.900.000.0036.902