Smokey Point Desperados
11/13/2022
Match Results (by Class) - Cowgirl


MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Little Lady DocCO220.0841.450.000.0041.45139.430.000.0039.43135.910.000.0035.91144.6115.000.0059.61138.685.000.0043.681