Smokey Point Desperados
12/10/2023
Match Results (by category )Senior

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Blackjack KetchumSE225.3940.210.000.0040.21154.190.000.0054.19137.610.000.0037.61141.995.000.0046.99141.395.000.0046.391
2Christmas CarolLS368.8366.620.000.0066.62287.810.000.0087.81272.435.000.0077.43263.945.000.0068.94263.035.000.0068.032Super Senior

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Buzz  DriverCB238.1443.370.000.0043.37161.400.000.0061.40154.020.000.0054.02140.370.000.0040.37138.980.000.0038.981