Smokey Point Desperados
12/10/2023
Match Results (by Class) - Cattle Baron


MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Rick O’SheaCB141.2225.130.000.0025.13136.180.000.0036.18126.130.000.0026.13126.300.000.0026.30127.480.000.0027.481
2Buzz  DriverCB238.1443.370.000.0043.37261.400.000.0061.40254.020.000.0054.02340.370.000.0040.37238.980.000.0038.983
3River EddyCB279.3452.2025.000.0077.20372.035.000.0077.03344.960.000.0044.96238.645.000.0043.64336.510.000.0036.512