Smokey Point Desperados
12/10/2023
Match Results (time) - Silver Senior

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1C BSS173.2032.950.000.0032.95137.380.000.0037.38141.590.000.0041.59128.845.000.0033.84127.440.000.0027.441