Smokey Point Desperados
3/12/2023
Match Results (time) - Cattle Baron

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1RP DodgeCB156.3128.760.000.0028.76132.7015.000.0047.70225.310.000.0025.31125.230.000.0025.23129.310.000.0029.311
2Joe CanuckCB185.2530.320.000.0030.32241.890.000.0041.89150.400.000.0050.40330.100.000.0030.10232.540.000.0032.542
3Buzz  DriverCB273.7548.760.000.0048.76362.4625.000.0087.46337.070.000.0037.07239.690.000.0039.69350.7710.000.0060.773
4River EddyCB330.3648.445.000.0053.44467.6525.000.0092.65456.815.000.0061.81448.455.000.0053.45449.0120.000.0069.014