Smokey Point Desperados
3/12/2023
Match Results (time) - Silver Senior

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1GD RattlerSS150.1926.495.000.0031.49130.435.000.0035.43125.270.000.0025.27125.320.000.0025.32127.685.000.0032.681