Smokey Point Desperados May 14, 2023
5/14/2023
Match Results (by Class) - Buckaroo


MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1SidekickBU276.4044.9115.000.0059.91140.6020.000.0060.60148.595.000.0053.59146.3415.000.0061.34140.960.000.0040.961