Smokey Point Desperados May 14, 2023
5/14/2023
Match Results (time) - Cattle Baron

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1RP DodgeCB143.0525.430.000.0025.43124.1310.000.0034.13124.060.000.0024.06133.180.000.0033.18126.250.000.0026.251
2River EddyCB280.8344.675.000.0049.67241.895.000.0046.89252.7225.000.0077.72348.375.000.0053.37248.185.000.0053.183
3RowdyCB280.9849.845.000.0054.84348.3720.000.0068.37343.855.000.0048.85251.785.000.0056.78347.145.000.0052.142