Smokey Point Desperados May 14, 2023
5/14/2023
Match Results (time) - Cowboy

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Mudflat MikeCO133.3724.245.000.0029.24125.190.000.0025.19125.250.000.0025.25129.280.000.0029.28124.410.000.0024.411
2Flatlander SteveCO208.2041.3010.000.0051.30227.870.000.0027.87233.7920.000.0053.79233.655.000.0038.65231.595.000.0036.592