Smokey Point Desperados May 14, 2023
5/14/2023
Match Results (time) - Wrangler

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1NobodyWR147.7125.980.000.0025.98122.9915.000.0037.99125.110.000.0025.11129.975.000.0034.97123.660.000.0023.661