Smokey Point Desperados
11/12/2023
Match Results (by Class) - Senior


MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1T Bone ShortySE114.6421.800.000.0021.80124.890.000.0024.89122.740.000.0022.74122.650.000.0022.65122.560.000.0022.561