Smokey Point Desperados
11/12/2023
Match Results (by Class) - Wrangler


MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Mountain Man DanWR151.6246.0515.000.0061.05122.820.000.0022.82122.240.000.0022.24120.655.000.0025.65119.860.000.0019.861