Smokey Point Desperados
11/12/2023
Match Results (time) - Silver Senior

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1C BSS129.7721.245.000.0026.24126.680.000.0026.68125.625.000.0030.62124.140.000.0024.14122.090.000.0022.091
2The Woolley  MortSS341.0535.4110.000.0045.41253.2110.000.0063.21237.490.000.0037.49239.945.000.0044.942150.000.000.00150.002