Smokey Point Desperados
4/14/2024
Match Results (by Class) - Forty-Niner


MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Diamond SlingerFO109.0318.830.000.0018.83120.500.000.0020.50124.350.000.0024.35117.710.000.0017.71117.6410.000.0027.641
2Shawnee “Bob” SmithFO214.6939.380.000.0039.38248.275.000.0053.27244.645.000.0049.64239.275.000.0044.27228.130.000.0028.132