Smokey Point Desperados
4/14/2024
Match Results (by Class) - Wrangler


MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Mountain Man DanWR107.3819.940.000.0019.94118.385.000.0023.38120.630.000.0020.63117.400.000.0017.40121.035.000.0026.031