Smokey Point Desperados
6/9/2024
Match Results (by Class) - Cattle Baron


MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1River EddyCB244.4053.810.000.0053.81245.100.000.0045.10243.290.000.0043.29152.9710.000.0062.97139.230.000.0039.231
2Buzz  DriverCB253.1737.610.000.0037.61144.210.000.0044.21145.270.000.0045.27264.8310.000.0074.83251.250.000.0051.252