Smokey Point Desperados
6/9/2024
Match Results (by Class) - El Patron


MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1Randy  RonEP339.4054.120.000.0054.12270.820.000.0070.82377.6610.000.0087.66360.200.000.0060.20366.600.000.0066.603


Unclassified

MatchFinalStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5
FinishNameDivisionTimeRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRankRawPBFinRank
1RP DodgeEP135.1626.110.000.0026.11125.600.000.0025.60131.070.000.0031.07122.920.000.0022.92129.460.000.0029.461
2Dusty GunnerEP302.0953.2415.000.0068.24345.300.000.0045.30255.9410.000.0065.94241.6915.000.0056.69240.9225.000.0065.922